Obsługa pacjenta z elementami psychologii sprzedaży

SZKOLENIE
Obsługa pacjenta
z elementami psychologii sprzedaży

Szkolenie zapoznaje rejestratorkę oraz pielęgniarkę/pielęgniarza z procedurami właściwej relacji z pacjentem w trakcie udzielania świadczeń na oddziale , w poradni oraz w gabinecie okulistycznym. Wprowadza elementy sprzedaży zależne od relacji z pacjentem.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Typy pacjentów i ich oczekiwania
 • Zasady komunikacji z pacjentem
 • Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z pacjentem, test
 • Asertywność w kontakcie z pacjentem
 • RODO a pacjent w ośrodku służby zdrowia
 • Jak przekonać pacjenta do pełnopłatnej procedury?
 • Sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami pacjenta
 • Techniki sprzedaży
 • Dopasowanie technik sprzedaży do różnego typu pacjenta

Główne korzyści to

 • Umiejętność dopasowania komunikacji do pacjenta
 • Umiejętność właściwie przeprowadzonej rozmowy z pacjentem
 • Wzrost satysfakcji pacjenta z kontaktu z jednostką medyczną
 • Wzrost przychodów jednostki medycznej

SZKOLENIE TRWA 8 GODZIN

REJESTRACJA