Profesjonalna opieka pielęgniarska – Oddział i Poradnia Okulistyczna – część I

SZKOLENIE
Profesjonalna opieka pielęgniarska – Oddział i Poradnia Okulistyczna
część I

Szkolenie skierowane jest do pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w oddziałach i poradniach okulistycznych. Poruszamy na nim aspekty  opieki nad pacjentem oraz budowania z nim relacji w trakcie hospitalizacji czy wizyt w poradni. 

Kierujemy je do Tych z Państwa, którzy chcą wiedzieć:

 • jak nawiązać relację z pacjentem i roztoczyć nad nim właściwą opiekę, pełną troski ale i budującą zaufanie co do procesu leczenia
 • jak lepiej radzić sobie w sytuacjach w gabinecie stanowiących wyzwanie, takich jak: trudne rozmowy i rozpoznania, stres okołooperacyjny, tzw. trudny pacjent,
 • jakie badania laboratoryjne wykonuje się najczęściej na oddziale okulistycznym
 • jak edukować pacjenta co do profilaktyki i leczenia w środowisku jego życia
 • jak przygotować pacjenta do okulistycznego zabiegu operacyjnego
 • jak wyglądają badania diagnostyczne w okulistyce i podstawowa interpretacja wyników OCT, USG, AF
 • co to jest refrakcja i błędy refrakcji m.in. pooperacyjnej i jak ich uniknąć

Główne korzyści to:

 • umiejętność właściwej opieki nad pacjentem w trakcie hospitalizacji, przed, w trakcie i po zabiegu okulistycznym,
 • wzrost satysfakcji pacjenta w wyniku roztaczania nad nim właściwej opieki i budowania z nim relacji,
 • umiejętność efektywnych i profesjonalnych rozmów z pacjentem
 • poszerzenie kompetencji w zakresie refraktometrii oraz innych badań diagnostycznych w okulistyce

SZKOLENIE TRWA 8 GODZIN

Polceane jest jako część szkolenia dwudniowego

REJESTRACJA