Leczenie jaskry

LECZENIE JASKRY

Punktem wyjścia w leczeniu jaskry jest prawidłowe rozpoznanie jej rodzaju oraz monitorowanie przebiegu. Pełną diagnostykę wykonujemy właśnie w Centrum Medycznym BESKIDMED.

Głównym i najbardziej powszechnym sposobem leczenia jaskry jest leczenie farmakologiczne, poprzez podawanie kropli do worka spojówkowego. Krople obniżające ciśnienie w gałce ocznej działają w dwojaki sposób: zmniejszają produkcję cieczy wodnistej lub zwiększają odpływ cieczy wodnistej.

W leczeniu jaskry zastosowanie znajduje również terapia laserowa, a tutaj w zależności od rodzaju jaskry- irydotomia oraz trabekuloplastyka laserowa. Obie procedury dostępne są w naszym ośrodku.

Trabekuloplastyka jest wykonywana w leczeniu jaskry otwartego kąta i ma na celu poprawę odpływu cieczy wodnistej przez kąt przesączania. Z kolei irydotomia laserowa jest wykonywana w jaskrze zamkniętego kąta, po ostrym ataku jaskry. Polega ona na wykonaniu otworu w tęczówce, aby umożliwić przepływ płynu pomiędzy komorami oka.

Zabiegi chirurgiczne to ostatnia broń, po którą sięga się w przypadku walki z jaskrą. Na operację decydujemy się, gdy innymi metodami nie można uzyskać obniżenia ciśnienia śródgałkowego, co oznaczałoby brak możliwości zapobiegnięcia dalszym uszkodzeniom nerwu wzrokowego i pola widzenia. Wskazaniem do wykonania tzw. operacji przeciwjaskrowej są: podwyższone ciśnienie śródgałkowe, pomimo stosowania różnych leków przeciwjaskrowych; dalsza progresja choroby, pomimo systematycznego leczenia; niemożliwość systematycznego stosowania kropli;niektóre postacie jaskry niereagujące na leczenie farmakologiczne.

REJESTRACJA: +48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA:
+48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA