Zasady komunikacji z pacjentem i w zespole terapeutycznym

SZKOLENIE
Zasady komunikacji z pacjentem i w zespole terapeutycznym

Szkolenie zapoznaje rejestratorkę oraz pielęgniarkę/pielęgniarza z zasadami komunikacji z pacjentem okulistycznym. Może być narzędziem dla kadry zarządzającej oraz lekarskiej. Stwarza ramy efektywnej komunikacji w zespole lekarz-pielęgniarka-optometrysta-rejestratorka

 

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zasady konstruktywnego porozumiewania się
 • Budowanie w gabinecie atmosfery sprzyjającej współpracy
 • Jak mówić by pacjent nas „usłyszał”?
 • Przeszkody w sprawnym komunikowaniu się
 • Rola pytań w procesie komunikacji
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Rozpoznawanie potrzeb rozmówcy zawartych w wypowiedziach
 • Systemy sensoryczne
 • Przekazywanie i zawiłych treści medycznych językiem zrozumiałym dla pacjenta
 • Komunikaty asertywne i charakterystyka postawy asertywnej
 • Zarządzanie przestrzenią w komunikacji
 • Reguły wywierania wpływu społecznego
 • Potęga i magia słów
 • Znaczenie mowy ciała w komunikacji/ruchy gałek ocznych
 • Autoprezentacja jako element wywierania wpływu
 • Jak efektywnie współpracować z lekarzem i radzić sobie z jego uwagami. Sprawna praca pod presją
 • Jak zarządzać pracą w zespole pielęgniarskim

Główne korzyści to:

 • Umiejętność komunikacji z pacjentem w trakcie relacji
 • Wzrost efektywności leczenia w wyniku lepszego zrozumienia
 • Umiejętność kontroli relacji z pacjentem
 • Lepsza współpraca w zespole oraz sprawniejsza praca pod presją.
 

SZKOLENIE TRWA 8 GODZIN

REJESTRACJA