Leczenie chorób siatkówki

LECZENIE CHORÓB SIATKÓWKI

Choroby siatkówki oka stanowią ogromne wyzwanie dla pacjentów i lekarzy. W wielu ich przypadkach leczenie pozwala jednak na utrzymanie użytecznego widzenia.

Choroby siatkówki wywołują duży niepokój u pacjentów, a to dlatego, że potencjalnie mogą mieć poważne konsekwencje dla widzenia.

Wybór sposobu leczenia zależy od postawionej diagnozy, tak więc niezykle wązna jest wnikliwa diagnostyka obejmująca zwykle badania dodatkowe takie jak OCT ( optyczna koherentna tomografia), USG gałki ocznej, czasem angiografia.

Leczenie chorób siatkówki jest:

– zachowawcze w przypadku suchej postaci AMD ( zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem) czy początkowego stadium retinopatii cukrzycowej

– za pomocą iniekcji wewnatrzgałkowych leków anty VEGF,  jeśli mamy do czynienia z obrzekiem plamki w przebiegu różnych chorób, najczęściej cukrzycy, zakrzepu czy AMD wysiękowego

– stosując laseroterapię siatkówki w przypadku retinopatii cukrzycowej

– operacyjne w przypadku odwarstwienia siatkówki oraz zmian rozrostowych ( ERM- błona nasiatkówkowa) i proliferacji włóknisto-naczyniowych

REJESTRACJA: +48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA:
+48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA