Pracownia terapii wzrokowych

W pracownia terapii wzrokowych leczymy

  • NIEDOWIDZENIE

  • ZABURZENIA RUCHOMOŚCI GAŁEK OCZNYCH

    zezy jawne, okresowe, ukryte

  • NIEPEŁNE BĄDŹ OSŁABIONE WIDZENIE OBUOCZNE

    słaba fuzja, brak stereoskopii),poprzez ćwiczenia ortoptyczne

  • ZABURZENIA AKOMODACJI

Proponowana przez nas forma leczenia obejmuje wstępne badanie okulistyczne, w wielu przypadkach dwuetapowe oraz optometryczne. Jeśli taka jest potrzeba przepisujemy korekcję okularową.

Po zdiagnozowaniu problemu rozpoczynamy terapię, która obejmuje 5 bądź 10 spotkań (zależne od wstępnej diagnozy), po 30 minut każde. Pacjent wykonuje wtedy pod kontrolą zlecone ćwiczenia ortoptyczne lub pleoptyczne. Po ukończeniu cyklu spotkań, oceniany jest efekt ćwiczeń, a Pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące ćwiczeń wykonywanych w domu. 

REJESTRACJA