Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest VISMED Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielskiej 8 , 43-400 Cieszyn

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:
VISMED przetwarza Państwa dane osobowe w celu wysyłania Państwu Newslettera Przejrzyj Na Oczy dotyczącego portalu przejrzyjrzyjnaoczy.pl oraz powiązanego z nim sklepu sklep.przejrzyjnaoczy.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, do momentu jej wycofania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania Newslettera oraz zaproszeń na organizowane wydarzenia. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do naszych kontrahentów, takich jak dostawcy usług informatycznych, wyłącznie gdy będzie to niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania Państwa danych. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów trzecich wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych, jednak w takim przypadku VISMED stosować będzie właściwe zabezpieczenia zapewniające ochronę Państwa danych, takie jak Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z administratorem?
W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: info@beskidmed.pl właściwym w sprawach związanych z Newsletterem Przejrzyj Na Oczy i i przetwarzaniem danych osobowych.