Badania diagnostyczne

Centrum Medyczne Beskidmed oferuje szereg badań, które przeprowadzają nasi specjaliści na wysokiej klasy sprzęcie diagnostycznym. Są to m.in.:

OKULISTYKA

Autokeratorefraktometria
komputerowe badanie wzroku

Refraktometria automatyczna jest łatwym, szybkim badaniem pozwalającym na określenie wady refrakcji oka bez żadnego przygotowania badanego. Polega ono na kilkukrotnym pomiarze w podczerwieni prawidłowego obrazu który tworzy się na siatkówce oka przy użyciu zestawu soczewek. Autorefraktometr nie dokonuje oceny narządu wzroku, ani nie wykrywa chorób oczu, mierzy jedynie wielkość wady: nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm.

Badanie na synoptoforze

Synoptofor jest podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym. Służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza. Za jego pomocą można zbadać obiektywny i subiektywny kąt zeza, percepcji, fuzji, stereopsji, a także zakres supresji czy korespondencji siatkówkowej.

USG gałki ocznej
w prezentacji A i B

Badanie USG oka jest wykonywane w celu ustalenia biometrii gałki ocznej przed planowanym zabiegiem operacji zaćmy. Jednak możliwości diagnostyczne tego urządzenia pozwalają głównie na ocenę gałki ocznej w przypadku braku wglądu w dno oka. USG gałki ocznej jest najczęściej wykonywane w przypadku:
– zaawansowanej zaćmy
– zaawansowanego zmętnienia rogówki
– podejrzenia odwarstwienia siatkówki
– krwotoku do ciała szklistego
– podejrzenia guza oczodołu
– mętów w ciele szklistym

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowegoL
tonometrem aplanacyjnym lub I-care

Jest to podstawowe badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem wiarygodności. Jest ono powszechnie stosowane w praktyce okulistycznej.

Komputerowe badanie pola widzenia
perymetria Frey

Badanie pola widzenia jest podstawowym testem na ocenę czułości siatkówki i funkcji nerwu wzrokowego. Dzięki technice statycznej obecne urządzenia są w stanie wykryć najdrobniejsze ubytki w polu widzenia ujawniające się we wczesnych etapach jaskry. Badanie pola widzenia dokładnie pokazuje funkcje drogi i kory wzrokowej.

Gonioskopia
badanie kąta przesączania

Gonioskopia jest badaniem wykonywanym w przypadku diagnostyki jaskry. Polega na założeniu na znieczulone oko specjalnej soczewki, w której lusterkach można obserwować struktury kąta przesączania, a więc tego miejsca, przez które płyn wewnątrzgałkowy opuszcza gałkę oczną. Nieprawidłowości kąta przesączania są jednym z powodów jaskry a jego ocena stanowi podstawę do prawidłowego rozpoznania a także właściwego leczenia tej choroby.

Badania na aparacie
Triton Swept Source OCT
firmy Topcon

Jest to urządzenie, w którym dzięki nowoczesnemu źródłu światła możemy „zajrzeć” głęboko w struktury oka i zobrazować struktury rogówki, kąta przasączania, siatkówki, naczyniówki i twardówki. Aparat ma możliwość wykonania kolorowych zdjęć oka, angiografii fluoresceinowej, autofluorescencji, SS-OCT angiografii bez barwnika oraz optycznej tomografii. Urządzenie SS-OCT przydatne jest szczególnie w przypadku diagnostyki i monitorowania jaskry oraz chorób, w których istnieje związek z grubością naczyniówki i przepływem krwi w naczyniówce. Zaliczamy tu między innymi: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), centralną surowiczą retinopatię, otwór plamki, znamię naczyniówki.

Pachymetria
badanie grubości rogówki

Jest to badanie służące do oceny grubości rogówki. Pomiar ten jest niezwykle ważny u pacjentów chcących poddać się chirurgii refrakcyjnej rogówki. Pozwala on dokładnie zaplanować tryb i sposób operacji rogówki. Drugą grupę pacjentów stanowią chorzy na jaskrę. W tej grupie pomiar ten pomaga skalkulować dokładnie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jest to ważny pomiar na etapie diagnostyki jaskry ale i jej dalszym monitorowaniu

CHIRURGIA NACZYNIOWA

USG COLOR Doppler

żył kończyn dolnych i górnych

USG COLOR Doppler

 tętnic kończyn, aorty brzusznej, tętnic szyjnych

REJESTRACJA: +48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA:
+48 33 858 32 28

CZYNNE: PN-PT 9:00-17:00

REJESTRACJA