Badania diagnostyczne

Centrum Medyczne Beskidmed oferuje szereg badań, które przeprowadzają nasi specjaliści na wysokiej klasy sprzęcie diagnostycznym.

Są to m.in.:

Okulistyka

Autokeratorefraktometria komputerowe badanie wzroku

Refraktometria automatyczna jest łatwym, szybkim badaniem pozwalającym na określenie wady refrakcji oka bez żadnego przygotowania badanego. Polega ono na kilkukrotnym pomiarze w podczerwieni prawidłowego obrazu który tworzy się na siatkówce oka przy użyciu zestawu soczewek. Autorefraktometr nie dokonuje oceny narządu wzroku, ani nie wykrywa chorób oczu, mierzy jedynie wielkość wady: nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm.

Komputerowe badanie pola widzenia perymetria Frey

Badanie pola widzenia jest podstawowym testem na ocenę czułości siatkówki i funkcji nerwu wzrokowego. Dzięki technice statycznej obecne urządzenia są w stanie wykryć najdrobniejsze ubytki w polu widzenia ujawniające się we wczesnych etapach jaskry. Badanie pola widzenia dokładnie pokazuje funkcje drogi i kory wzrokowej.

Gonioskopia badanie kąta przesączania

Gonioskopia jest badaniem wykonywanym w przypadku diagnostyki jaskry. Polega na założeniu na znieczulone oko specjalnej soczewki, w której lusterkach można obserwować struktury kąta przesączania, a więc tego miejsca, przez które płyn wewnątrzgałkowy opuszcza gałkę oczną. Nieprawidłowości kąta przesączania są jednym z powodów jaskry a jego ocena stanowi podstawę do prawidłowego rozpoznania a także właściwego leczenia tej choroby.

Badanie na synoptoforze

Synoptofor jest podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym. Służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza. Za jego pomocą można zbadać obiektywny i subiektywny kąt zeza, percepcji, fuzji, stereopsji, a także zakres supresji czy korespondencji siatkówkowej.

USG gałki ocznej w prezentacji A i B

Badanie USG oka jest wykonywane w celu ustalenia biometrii gałki ocznej przed planowanym zabiegiem operacji zaćmy. Jednak możliwości diagnostyczne tego urządzenia pozwalają głównie na ocenę gałki ocznej w przypadku braku wglądu w dno oka. USG gałki ocznej jest najczęściej wykonywane w przypadku:

 • zaawansowanej zaćmy
 • zaawansowanego zmętnienia rogówki
 • podejrzenia odwarstwienia siatkówki
 • krwotoku do ciała szklistego
 • podejrzenia guza oczodołu
 • mętów w ciele szklistym

Badania na aparacie
Triton Swept Source OCT firmy Topcon

Jest to urządzenie, w którym dzięki nowoczesnemu źródłu światła możemy „zajrzeć” głęboko w struktury oka i zobrazować struktury rogówki, kąta przasączania, siatkówki, naczyniówki i twardówki. Aparat ma możliwość wykonania kolorowych zdjęć oka, angiografii fluoresceinowej, autofluorescencji, SS-OCT angiografii bez barwnika oraz optycznej tomografii. Urządzenie SS-OCT przydatne jest szczególnie w przypadku diagnostyki i monitorowania jaskry oraz chorób, w których istnieje związek z grubością naczyniówki i przepływem krwi w naczyniówce. Zaliczamy tu między innymi: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), centralną surowiczą retinopatię, otwór plamki, znamię naczyniówki.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego L tonometrem aplanacyjnym lub I-care

Jest to podstawowe badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem wiarygodności. Jest ono powszechnie stosowane w praktyce okulistycznej.

Pachymetria badanie grubości rogówki

Jest to badanie służące do oceny grubości rogówki. Pomiar ten jest niezwykle ważny u pacjentów chcących poddać się chirurgii refrakcyjnej rogówki. Pozwala on dokładnie zaplanować tryb i sposób operacji rogówki. Drugą grupę pacjentów stanowią chorzy na jaskrę. W tej grupie pomiar ten pomaga skalkulować dokładnie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jest to ważny pomiar na etapie diagnostyki jaskry ale i jej dalszym monitorowaniu

Chirurgia naczyniowa

USG COLOR Doppler

żył kończyn dolnych i górnych

USG COLOR Doppler

tętnic kończyn, aorty brzusznej, tętnic szyjnych

  Rejestracja

  CZYNNE:
  PN-PT 9:00-17:00

  Zadaj pytanie: