Leczenie chorób oczu

Leczenie chorób oczu jest poza doborem korekcji okularowej  najczęstszym postępowaniem w gabinetach Centrum Medycznego BESKIDMED. W zależności od problemu z jakim zgłasza się pacjent przyjmuje postać leczenia zachowawczego ostrego i przewlekłego ( w przypadku niektórych chorób), laseroterapięleczenia chirurgicznego w Sali Zabiegowej lub zabiegów, które wykonywane są w Oddziale Okulistycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie przez naszą kadrę lekarzy ( w ramach umowy z NFZ).

Leczenie chorób siatkówki

Choroby siatkówki oka stanowią ogromne wyzwanie dla pacjentów i lekarzy. W wielu ich przypadkach leczenie pozwala jednak na utrzymanie użytecznego widzenia.
Choroby siatkówki wywołują duży niepokój u pacjentów, a to dlatego, że potencjalnie mogą mieć poważne konsekwencje dla widzenia.

Wybór sposobu leczenia zależy od postawionej diagnozy, tak więc niezykle wązna jest wnikliwa diagnostyka obejmująca zwykle badania dodatkowe takie jak OCT ( optyczna koherentna tomografia), USG gałki ocznej, czasem angiografia.

Leczenie chorób siatkówki jest:

– zachowawcze w przypadku suchej postaci AMD ( zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem) czy początkowego stadium retinopatii cukrzycowej

– za pomocą iniekcji wewnatrzgałkowych leków anty VEGF,  jeśli mamy do czynienia z obrzekiem plamki w przebiegu różnych chorób, najczęściej cukrzycy, zakrzepu czy AMD wysiękowego

– stosując laseroterapię siatkówki w przypadku retinopatii cukrzycowej

– operacyjne w przypadku odwarstwienia siatkówki oraz zmian rozrostowych ( ERM- błona nasiatkówkowa) i proliferacji włóknisto-naczyniowych

Leczenie i chirurgia zaćmy

Zaćma jest to zmętnienie soczewki oka o różnym nasileniu. Światło przechodząc przez soczewkę z zaćmą ulega rozproszeniu i pochłonięciu. Wynikiem tego jest rozmyte lub nieostre widzenie o różnym nasileniu.
Decyzja o przeprowadzeniu operacji usunięcia zaćmy powinna być podjęta przez pacjenta i okulistę po pełnym badaniu okulistycznym poszerzonym o dokładną informację o zabiegu. Dlatego też oferujemy Państwu wizytę polegającą na specjalistycznym badaniu okulistycznym, badaniu biometrii gałki ocznej oraz pełnej informacji o planowanej operacji. W tym czasie, jak i na każdym etapie diagnostyki i leczenia, macie Państwo możliwość rozmowy z chirurgiem okulistą, zadawaniu szczegółowych pytań i nieograniczony czas na podjęcie decyzji.

Zaćmę leczy się operacyjnie! Podczas zabiegu usuwa się zmętniałą soczewkę oka a w to miejsce wszczepia nową, sztuczną. Ta procedura stwarza wiele możliwości- nie tylko poprawia widzenie, ale pozwala również skorygować występującą wcześniej wadę wzroku. Można raz na zawsze uwolnić się od konieczności noszenia okularów, do dali,  bliży oraz tych korygujących astygmatyzm.

W Centrum Medycznym BESKIDMED proponujemy Państwu zabiegi nieodpłatne, w ramach umowy z NFZ przeprowadzane w Oddziale Okulistycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie (obowiązuje kolejka oczekujących).

Leczenie jaskry

Punktem wyjścia w leczeniu jaskry jest prawidłowe rozpoznanie jej rodzaju oraz monitorowanie przebiegu. Pełną diagnostykę wykonujemy właśnie w Centrum Medycznym BESKIDMED.

Głównym i najbardziej powszechnym sposobem leczenia jaskry jest leczenie farmakologiczne, poprzez podawanie kropli do worka spojówkowego. Krople obniżające ciśnienie w gałce ocznej działają w dwojaki sposób: zmniejszają produkcję cieczy wodnistej lub zwiększają odpływ cieczy wodnistej.

W leczeniu jaskry zastosowanie znajduje również terapia laserowa, a tutaj w zależności od rodzaju jaskry- irydotomia oraz trabekuloplastyka laserowa. Obie procedury dostępne są w naszym ośrodku.

Trabekuloplastyka jest wykonywana w leczeniu jaskry otwartego kąta i ma na celu poprawę odpływu cieczy wodnistej przez kąt przesączania. Z kolei irydotomia laserowa jest wykonywana w jaskrze zamkniętego kąta, po ostrym ataku jaskry. Polega ona na wykonaniu otworu w tęczówce, aby umożliwić przepływ płynu pomiędzy komorami oka.

Zabiegi chirurgiczne to ostatnia broń, po którą sięga się w przypadku walki z jaskrą. Na operację decydujemy się, gdy innymi metodami nie można uzyskać obniżenia ciśnienia śródgałkowego, co oznaczałoby brak możliwości zapobiegnięcia dalszym uszkodzeniom nerwu wzrokowego i pola widzenia. Wskazaniem do wykonania tzw. operacji przeciwjaskrowej są: podwyższone ciśnienie śródgałkowe, pomimo stosowania różnych leków przeciwjaskrowych; dalsza progresja choroby, pomimo systematycznego leczenia; niemożliwość systematycznego stosowania kropli;niektóre postacie jaskry niereagujące na leczenie farmakologiczne.

    Rejestracja

    CZYNNE:
    PN-PT 9:00-17:00

    Zadaj pytanie: