Terapie wzrokowe

Zadaniem terapii wzrokowych jest poprawa funkcji wzrokowych: ostrości widzenia, widzenia obuocznego, ustawienia gałek ocznych.

Terapię przeprowadza się po zdiagnozowaniu problemu z jakim boryka się pacjent a następnie za pomocą powtarzanych ćwiczeń wypracowuje daną umiejętność. W rozwoju człowieka szereg funkcji wzrokowych kształtowana jest w określonym czasie (więcej na ten temat znajdziesz w książce Okiem Szeroko Otwartym Na Zdrowie), tak więc po przekroczeniu pewnego wieku można już osiągnąć poprawy widzenia. Liczy się więc czas wdrożenia terapii i zaangażowanie pacjenta.

Ćwiczenia wzrokowe przeprowadza wyspecjalizowany personel: tyflopedagog i optometrysta

Terapia wzrokowa to leczenie:

 • NIEDOWIDZENIA
 • ZABURZENIA RUCHOMOŚCI GAŁEK OCZNYCH (zezy jawne, okresowe, ukryte)
 • NIEPEŁNEGO BĄDŹ OSŁABIONEGO WIDZENIA OBUOCZNEGO (słaba fuzja, brak stereoskopii),
 • ZABURZEŃ AKOMODACJI

Proponowana przez nas forma leczenia obejmuje wstępne badanie okulistyczne, w wielu przypadkach dwuetapowe oraz optometryczne. Jeśli taka jest potrzeba przepisujemy korekcję okularową.
Po zdiagnozowaniu problemu rozpoczynamy terapię, która obejmuje kilka, najczęściej (5 -10 spotkań) po 30 minut każde. Pacjent wykonuje wtedy pod kontrolą zlecone ćwiczenia. Po ukończeniu cyklu spotkań, oceniany jest efekt ćwiczeń, a Pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące ćwiczeń wykonywanych w domu.

Trening wzroku dla dorosłych

to rozwiązanie dla osób w wieku 30-40 lat, które zaczynają odczuwać dysfunkcję aparatu widzenia i chcą poprawić jakość swojego patrzenia.

Do jednych z przyczyn zaburzeń widzenia obuocznego, które nasilają się wraz z wiekiem i nad których poprawą możemy pracować, należą zaburzenia układu konwergencyjno-akomodacyjnego.

Do objawów, które mogą towarzyszyć obniżonej sprawności układu wzrokowego należą:

 • mrużenie, zamykanie, przysłanianie jednego oka podczas czytania lub pisania
 • ból głowy i oczu po intensywnej pracy wzrokowej
 • podwójne widzenie
 • rozmazywanie tekstu
 • gubienie się w czytanym tekście
 • niechęć do pracy z bliska
 • senność podczas czytania
 • problemy z wyostrzeniem obrazu na zmiennych odległościach (dal-bliż).

Zakres ćwiczeń wzroku obejmuje:

 • Trening konwergencji i dywergencji
 • Sznurek BROCKA- ćwiczenia ruchów oczu, ćwiczenia na poprawę „punktu bliskiego konwergencji”
 • Trening akomodacji- flippery, tablice Harta – ćwiczenia poprawiające zakres i odpowiedź akomodacyjną
 • Trening fuzji- karty fuzyjne – ćwiczenia utrzymania stabilnej fuzji, rozszerzenie możliwości fuzji (poszerzenie zakresów fuzyjnych).

  Rejestracja

  CZYNNE:
  PN-PT 9:00-17:00

  Zadaj pytanie: