Propagowanie zdrowego stylu życia, udzielanie wskazówek pomagających zadbać o dobre samopoczucie i kondycję psychofizyczną oraz motywowanie do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń to główne cele spotkań „Pro Salute” organizowanych już od niemal dekady przez Szpital Śląski w Cieszynie. Wraz z nadejściem jesieni, bezpłatne wykłady prozdrowotne powracają w nowej, odmienionej formule. Na uczestników czekają comiesięczne spotkania poświęcone profilaktyce chorób cywilizacyjnych, m.in cukrzycy, nadciśnienia, miażdżycy, chorób nowotworowych czy chorób wieku podeszłego, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, a także warsztaty, wspólne ćwiczenia i bezpłatne konsultacje z ekspertami. Wykład inauguracyjny „Dlaczego chorujemy i jak samemu zadbać o swoje zdrowie”, rozpoczynający nowy sezon „Pro Salute”, odbędzie się tradycyjnie we wtorek – 24 września 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Serdecznie zapraszamy!

Ideą nowego cyklu bezpłatnych wykładów „Pro Salute” dla mieszkańców Cieszyna i okolic jest jak najszersze spojrzenie na człowieka i jego potencjalne, przyszłe problemy zdrowotne w sposób całościowy. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób zachować oraz doskonalić zdrowie swoje i swoich bliskich we wszystkich aspektach życia oraz jak przeciwdziałać  chorobom cywilizacyjnym, przejmując odpowiedzialność za własną kondycję psychofizyczną.

Sezon jesienny poświęcony będzie profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Już we wtorek 24 września 2019 roku o godz. 16:00 odbędzie się wykład inauguracyjny, pt. „Dlaczego chorujemy i jak samemu zadbać o swoje zdrowie” poprowadzony przez dr n.med. Agatę Plech. Wcześniej jednak nowy cykl wykładów zapowie Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Czesław Płygawko, który przedstawi plany na najbliższe 10 miesięcy. Po wykładach uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z pracownikiem MOPS, który odpowie na pytania dotyczące świadczeń przysługujących osobom opiekującym się obłożnie chorymi oraz wskaże gdzie zwrócić się po pomoc. Z kolei adwokat wyjaśni z jakimi problemami prawnymi spotykają się osoby opiekujące się obłożnie chorymi oraz wytłumaczy aspekty związane z ubezwłasnowolnieniem pacjenta.  

Szpital Śląski w Cieszynie zaprasza na bezpłatne spotkania „Pro Salute” wszystkich zainteresowanych. Cieszyńska placówka w ten sposób pokazuje, że promocja zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia jest niezwykle ważne w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zagrożenia chorobami. Tematyka spotkań dotyczy różnych zagadnień prozdrowotnych i oferuje wiele praktycznych porad. Szpital Śląski w Cieszynie zaprasza do przekazywania sugestii i propozycji tematów wykładów propagujących zdrowy styl życia na adres: prosalute@szpitalslaski.pl . Wszystkie szczegóły dotyczące organizowanych spotkań „Pro Salute” dostępne będą na bieżąco na stronie: www.szpitalslaski.pl oraz na plakatach.