Biała sobota, zorganizowana  w dniu 19.11.2016, podczas której badaliśmy w naszej przychodni w kierunku jaskry, była kolejną tego typu inicjatywą, która tylko utwierdza nas w przekonaniu, że warto organizować takie wydarzenia

I tak:

➡ przebadaliśmy 56 osób

➡ u 32 wykluczono jaskrę, z czego 6 nie wymaga żadnej dalszej diagnostyki

➡ 24 osoby wymagają dalszej diagnostyki w kierunku jaskry

➡ u 11 z nich zlecono dalsz

ą diagnostykę narządu wzroku – OCT siatkówki, USG

➡ 9 osób zgłosi się do bezpłatnego doboru okularów