Już 19. Maja w Łazach odbędzie się X Jubileuszowa Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start”. Jednym z partnerów tej niezwykłej imprezy jest Bedskidmed.

W zawodach weźmie udział kilkaset osób. Tradycyjnie nie obędzie się bez przemarszu zawodników, wprowadzenia flagi i zapalenia olimpijskiego znicza. Poza sportowymi emocjami, widzów i zawodników czekają także występy artystyczne, konkurs plastyczny oraz krótka konferencja dla wszystkich UTW pt. „Szczepionka na samotność i niedołęstwo”.

Beskidmed jako partner imprezy aktywnie włączy się w edukację w zakresie dbania o wzrok ludzi starszych .Każdy będzie miał możliwość pomiaru ciśnienia wewnatrzgałkowego w trakcie akcji. Będzie też konkurs i wybrani otrzymają nagrody!

Serdecznie zapraszamy 19. maja do Łazów – Zalew „Mitręga”. Do zobaczenia!