Wizyta u lekarza powodowana jest najczęściej nagłą przyczyną (tzw. ostre przypadki), diagnozowaniem czy kontrolowaniem choroby albo własną zapobiegliwością, czyli wolą sprawdzenia, czy wręcz uspokojenia się „czy wszystko jest/działa w porządku”. W wieku dziecięcym są pewne przedziały wiekowe, w których zaleca się wizytę u okulisty.

Najczęstszą przyczyną konsultacji w okresie niemowlęcym jest niedrożność dróg łzowych objawiająca się ropieniem oczu. Rolą okulisty jest nie tylko przepisanie leków, ale i nauczenie rodziców masażu dróg łzowych oraz nakreślenie planu dalszego postępowania, gdy wdrożone leczenie nie skutkuje. Równie często w pierwszych miesiącach życia bada się dzieci urodzone przedwcześnie, z niską masą urodzeniową czy poddane naświetlaniom (fototerapii). W tym przypadku ocenia się przedni odcinek i dno oka małego pacjenta, a czasem kieruje na dalsze specjalistyczne badania. Trzecim powodem zaniepokojenia rodziców jest zez. Zez może wystąpić w każdym wieku, jak również pojawiać się okazyjnie ( zez utajony), w wyniku zmęczenia czy infekcji. Jeśli jednak występuje od urodzenia i jest stały, to prawdopodobnie mamy do czynienia z zezem wrodzonym, niezależnym od wady wzroku, co do którego skuteczne, nieoperacyjne leczenie ( iniekcje Botoxu) skutkuje w 1 roku życia.

Kolejne ważne przedziały wiekowe jeśli chodzi o badania to wiek okołoprzedszkolny i wczesnoszkolny. Wtedy to najczęściej wykrywane są wady wzroku jak również niedowidzenie, czyli słabsze widzenie jednym okiem (rzadziej dwojgiem oczu) niezależne od skorygowania wady wzroku okularami. Istotne jest by w tym przypadku zbadać i leczyć dziecko jak najwcześniej, gdyż rozwój widzenia na poziomie mózgu, który kończy się w 8-10 roku życia wyznacza granice wieku, poza którymi nawet intensywnie lecząc, nie uzyska się poprawy. Kolejną grupą małych pacjentów są alergicy. Mogą oni cierpieć, czasem sezonowo na łzawienie i swędzenie oczu.

Nastolatki zgłaszają się do badania, gdy przestają widzieć do tablicy czy muszą mrużyć oczy by widzieć dobrze. Najczęściej w tym momencie życia pojawia się krótkowzroczność. (Zależność miedzy wiekiem a wadą wzroku omówię w przyszłości).

Bez względu na wiek- każda dolegliwość ze strony oczu wymaga wyjaśnienia i celowego postępowania. Oceńmy czy można z tym zwlekać.