[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH KONKURS ZOSTAŁ WSTRZYMANY 🙂 Wróci niebawem!

  • Organizatorem konkursu jest Centrum Medyczne Beskidmed należące do Vismed Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Bielska 8. Organizator na czas konkursu staje się administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które będą wykorzystane jedynie w celu wyłonienia laureatów konkursu i poinformowania ich o wygranej, a uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w/w celach.
  • W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
  • Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe na fanpage Centrum Medycznego Beskidmed.
  • Odpowiedzi można udzielać od momentu opublikowania postu konkursowego do niedzieli 29 lipca 2018 do północy. Laureaci zostaną wybrani na drodze decyzji Komisji Konkursowej do 31 lipca 2018 r.
  • Nagrody to 5 preparatów FLOS-LEK ze świetlikiem do pielęgnacji okolicy powiek. Zostanie wyłonionych 5 laureatów i każdy otrzyma po jednej nagrodzie. Nagrody będą do odbioru w Centrum Medyczynym BESKIDMED. W wyjątkowych przypadkach mogą zostać wysłane pocztą po uprzednim ustaleniu, w jaki sposób nagroda zostanie odebrana.
  • Zastrzegamy sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania konkursu, a udział w nim oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  • Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
  • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.