Z dumą informujemy o tym, że dr n.med. Agata Plech otrzymała nominację od tytułu Idola Środowiska, przyznaną przez cieszyńskie koło Polskiego Związku Niewidomych.

Od roku 2007 Fundacja „Szansa dla niewidomych” podczas Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND wręcza statuetki „Idol”. Nagroda skierowana jest do tych, którzy w swoim życiu kierują się dobrem dla drugiego człowieka, a ich działania skierowane są w stronę środowiska niewidomych. Statuetki są przyznawane w następujących kategoriach: Instytucja/ Placówka Kultury/Firma, edukacja, URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH, MEDIA oraz IDOL ŚRODOWISKA.

Do tegorocznego konkursu na „Idola 2020” cieszyńskie koło Polskiego Związku Niewidomych zgłosiło dwie kandydatury:

  • w kategorii „Idol środowiska” – doktor Agatę Plech
  • w kategorii Instytucja/ Placówka Kultury/Firma– Galerię Bielską BWA

Aby oddać głos należy odwiedzić link: http://idol.szansadlaniewidomych.org/p/12, a reszta już jest czytelna i prosta. Głosowanie regionu śląskiego rozpoczęło się 17 maja i potrwa do 7 czerwca br.

Jeśli chcesz poprzeć nominację dr n.med. Agaty Plech – zapraszamy do głosowania!