Od stycznia 2017 roku dysponujemy nowym aparatem do badań diagnostycznych jakim jest Triton Swept Source OCT firmy Topcon.

Jest to urządzenie, w którym dzięki unowocześnionemu źródłu światła możemy „zajrzeć” głęboko w struktury oka i zobrazować nie tylko struktury rogówki i kąta przasączania z jednej strony, ale i siatkówki, naczyniówki i twardówki. Aparat ma możliwość wykonania kolorowych zdjęć oka, angiografii fluoresceinowej, autofluorescencji, SS-OCT angiografii bez barwnika oraz  badania SS-OCT siatkówki, naczyniówki ciała szklistego a także badań jaskrowych.

Urządzenie SS-OCT przydatne jest szczególnie w przypadku diagnostyki i monitorowania jaskry oraz chorób, w których iestnieje związek z grubością naczyniówki i przepływem krwi w naczyniówce. Zaliczamy tu między innymi: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), centralną surowiczą retinopatię (CSR), otwór plamki (MH), znamię naczyniówki.