19. Maja w Łazach odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start”. Jednym z partnerów tej niezwykłej imprezy był Bedskidmed.

W zawodach wzięło udział kilkaset osób. Tradycyjnie nie obyło się bez przemarszu zawodników, wprowadzenia flagi i zapalenia olimpijskiego znicza. Poza sportowymi emocjami, na widzów i zawodników czekały także występy artystyczne, konkurs plastyczny oraz krótka konferencja dla wszystkich UTW pt. „Szczepionka na samotność i niedołęstwo”.

Beskidmed jako partner imprezy aktywnie włączył się w edukację w zakresie dbania o wzrok ludzi starszych. Każdy miał możliwość pomiaru ciśnienia wewnatrzgałkowego w trakcie akcji. Nasze stoisko cieszyło się wielką popularnością – rozdaliśmy wszystkie materiały reklamowe przygotowane na Olimpiadę. A warto dodać, że mieliśmy ich około tysiąca.

Zdjęcia z wydarzenia mogą Państwo zobaczyć na naszym Facebooku. Zapraszamy!

 

Źródło zdjęcia: https://tvs.pl/informacje/seniorzy-na-start-czyli-olimpiada-uniwersytetow-trzeciego-wieku-wystartowala-w-lazach-zdjecia/